Medieportalen (medieportalen.kantar.no) er lagt ned

 

 

 

 

 

Dekningstall for mediekombinasjoner, online- og offline-medier finner du fra 17. mars på:

 

www.medietall.no

 

 

Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Nettsiden vil blant annet inneholde listeføring av dekningstall og censusdata (trafikkmålinger) og annen offentlig tilgjengelig statistikk fra MBL.